وبلاگ و اخبار

افزایش سرمایه ۴۰۰۰ درصدی شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر ثبت گردید

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر(بهره بردار) مطابق با صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، از افزایش سرمایه فعلی خود به مبلغ ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خبر داد.

تامین مالی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامدار عمده (شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر) اعمال خواهد شد.