وبلاگ و اخبار

امید بزاگرس به افزایش زودهنگام نرخ برق

مصاحبه مدیرعامل نیروگاه زاگرس در برنامه خط سود

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ محمد جعفری اناری در گفتگو با برنامه خط سود به مساله چالش قیمت‌گذاری در صنعت برق، رویه قراردادهای فروش خارج از بازار و نحوه وصول مطالبات پرداخت. وی افزایش نرخ برق را امیدی برای صعود سهم بزاگرس برشمرد.


مشاهده در وب سایت بورسان