وبلاگ و اخبار

برگزاری کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات مناقصه مدیا

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر کمیسیون معاملات بازگشایی پاکات”ج” مناقصه مهندسی، خرید، تأمین تجهیزات، ساخت و نصب و راه اندازی به همراه آموزش دو دستگاه سیستم خنک کن هوای ورودی توربین های گازی V94.2-5 از نوع مدیا واقع در کرمانشاه، در روز یکشنبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۸ با حضور اعضای کمیسیون مزبور و نماینده بازرس کل نظارت و بازرسی امور نظامی، امنیتی و نهادهای سازمان بازرسی کل کشور در محل این شرکت برگزار گردید که پیرو آن، شرکت “رهاورد انرژی رایا” بعنوان برنده مناقصه انتخاب گردید.