وبلاگ و اخبار

درخشش پیوسته در میان ۵ نیروگاه برتر گازی کشور

وبلاگ و اخبار

به گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران؛ مطابق رتبه بندی انجام شده بر اساس شاخص­ های فنی و اقتصادی در گزارش فصلی بازار برق ایران مربوط به پاییز سال ۱۳۹۸، نیروگاه زاگرس کوثر از نظر شاخص نرخ انرژی قابل تولید و ضریب اطمینان موفق به کسب رتبه اول و همچنین از لحاظ درصد آمادگی و ضریب بهره برداری حائز رتبه دوم شد و با درخشش بیشتر از قبل توانست مجددا جایگاه خود را در لیست ۵ نیروگاه برتر گازی حفظ نماید.

این موفقیت حاصل تلاش کلیه پرسنل ساعی این شرکت و کارکنان متخصص شرکت بهره بردار می باشد.

منبع:  https://www.igmc.ir/Portals/0/PropertyAgent/2336/Files/881/Autumn98.pdf