وبلاگ و اخبار

دریافت تندیس زرین رضایتمندی مشتری

پنجمین اجلاس سراسری

وبلاگ و اخبار

در پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری که با رویکرد نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید برگزار گردید، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر موفق به دریافت تندیس زرین شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر؛ در این مراسم برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی به اشتراک و انتقال دانش و تجارب متخصصین، مسئولین و نخبگان مدیریت ایران در دوران کرونا و پسا کرونا، اشاعه فرهنگ شاخص رضایت مشتری و کیفیت در بازارهای رقابتی ملی و بین‌المللی، تبیین جایگاه کیفیت و بهره‌وری محصول تولید ملی در رعایت حقوق مصرف‌کننده در بین آحاد مردم در شرایط بحرانی، افزایش فضای رقابتی در شرایط کرونا و پساکرونا با تأکید بر استانداردسازی محصولات و خدمات باکیفیت برتر، ارزیابی نقش مدیریت و کارآفرینی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و ارائه راهکارهای نوین جهت برآورده نمودن این اهداف، نقش مشتری مداری و شیوه‌های نوین رهبری بازار در جهش تولید، تقویت استراتژی‌های سازمان به‌منظور برآورده نمودن نیازهای مشتریان پرداختند.

براساس نتایج ارزیابی شرکت های تولیدی بزرگ و موثر در اقتصاد کلان کشور از منظر شاخص هایی نظیر مدیریت و رهبری بازار و مشتری مداری، برآورده کردن مناسب یا فراتر از انتظارات مشتری، نوآوری و ایجاد شبکه های جدید ارتباط با مشتریان، میزان رضایت مشتریان و ارزیابی آن و فعالیت های بهبود مربوط به رسیدگی به شکایات مشتری مورد، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر حائز دریافت تندیس زرین اعتلای فرهنگ مشتری مداری پنجمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری گردید. در پایان نیز دکتر محمد جعفری اناری مدیرعامل این شرکت به عنوان یکی از مدیران نقش آفرین در این اجلاس، تندیس مزبور را دریافت نمودند.

« از ۳ »