وبلاگ و اخبار

راهنمای تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه

وبلاگ و اخبار

به اطلاع عموم سهامداران محترم شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می رساند به استناد مجوز شماره ۵۹۵۳۸۵-۹۹۸/۰۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام به مدت ۳۰ روز تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تمدید گردید. (تصویر آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵) سهامداران محترمی که تاکنون نسبت به تعیین تکلیف حق تقدمهای متعلقه اقدام ننموده اند هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف حق تقدم تعلق گرفته یا خریداری شده طبق توضیحات ذیل اقدام  و سپس مدارک مربوطه را بر اساس روشهای اعلام شده در آگهی پذیره نویسی حق تقدم سهام منتشره در سامانه کدال برای شرکت به آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن بست حافظی، پلاک ۱۲ کد پستی ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴ ارسال نمایند. لازم به ذکر است مهلت اعلام شده بر اساس دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار قابل تمدید مجدد نمی باشد.

۱ . سهامدارانی که در تاریخ  مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ سهامدار شرکت بوده اند در ابتدا نسبت به چاپ و تکمیل گواهینامه حق تقدم خود از سایت شرکت  اقدام نمایند.(لینک چاپ گواهینامه حق تقدم خرید سهام)

توجه: گواهینامه چاپ شده حق تقدم صرفا نشانگر تعداد سهام و حق تقدم سهامداران در تاریخ مجمع می باشد و در صورتیکه سهامدار بعد از مجمع نسبت به خرید و فروش حق تقدم اقدام نموده باشد، تغییرات میزان حق تقدم در گواهینامه حق تقدم نمایش داده نمی شود. همچنین جهت مشارکت در افزایش سرمایه بابت حق تقدمهای جدید بایستی به ازای هر حق تقدم جدید خریداری شده مبلغ ۱,۰۰۰ ریال به حساب معرفی شده واریز و فیش آن را به آدرس اعلام شده در بالا ارسال نمایند.

۲ . سهامدارانی که اقدام به خرید حق تقدم می نمایند در صورتیکه تمایل دارند حق تقدم خریداری شده خود را به سهام تبدیل نمایند بایستی نسبت به واریز مبلغ ۱,۰۰۰ ریال به ازای هر حق تقدم خریداری شده به حساب شماره ۱۸۲۴۳۶۷۹۶۱ این شرکت نزد بانک تجارت شعبه کارمندان کرمانشاه کد ۱۸۲۴۰ (با درج کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به عنوان شناسه پرداخت) اقدام و پس از درج کد ملی، کد پستی، آدرس پستی و شماره تماس خود بر روی فیش واریزی نسبت به ارسال فیش با پست سفارشی به آدرس شرکت : تهران ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، نبش بن بست حافظی ، پلاک ۱۲ کد پستی ۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴ اقدام نمایند.

۳ . در صورت عدم واریز وجه ویا عدم فروش حق تقدم توسط سهامدار ظرف مهلت مقرر (تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰) حق تقدم های استفاده نشده پس از پایان مهلت تمدید شده پذیره نویسی توسط شرکت از طریق فرابورس ایران به فروش خواهد رسید و وجوه حاصله پس از کسر کارمزدهای مربوطه به سهامداران ذینفع پرداخت خواهد شد.