مزایده املاک

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ در نظر دارد املاک خود را در استان گلستان به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می­توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ الی ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ جهت بازدید به آدرس­های قید شده در جدول ذیل مراجعه نمایند.

همچنین به منظور تحویل پاکات می­بایست حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ به آدرس: تهران– خیابان شهید بهشتی– خیابان پاکستان– نبش بن بست شهید حافظی پلاک ۱۲– شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مراجعه گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۸۷۴۸۳۶۶ داخلی ۱۱۵ و شماره همراه ۰۹۱۲۶۱۹۷۰۶۹ تماس حاصل فرمایید.

ردیفموضوع مزایدهقیمت پایه – ریالشماره پلاک ثبتیمساحت متر مربعآدرستوضیحات
۱زمین۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی ۹ از اصلی ۲۶۸۵  بخش یک۲۵۸٫۰۶ مترمربعگرگان چهارراه لشگر- خیابان شهید فلاحی پلاک۸۵ 
2زمین و بنا۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی ۱۱ از اصلی ۲۶۸۵  بخش یک۲۳۰٫۳ متر مربعگرگانچهارراه لشگر-خیابان شهید فلاحیخیابان فردوسی نهم-بن بست فردوسی­دوم.کدپستی:۴۹۱۶۶۸۳۱۴۵ 
3زمین۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی ۱۴۰۱ از اصلی ۲۱ بخش شش۱۰۰۰۵ مترمربععلی آباد کتول-بلوار امام رضا-رو به روی مسجد الزهرا خاوردشت- کدپستی:۴۹۴۱۸۱۴۹۳۳ 
4زمین۹٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی ۱۴۰۳ از اصلی ۲۱ بخش شش۴۴۲۶ مترمربععلی آباد کتول-بلوار امام رضا-رو به روی مسجد الزهرا خاوردشت-جاده فرعی آرامگاه-انتهای کوچه اول شرقی.کدپستی:۴۹۴۱۹۱۳۳۱۵ 
5تجاری (بدون سرقفلی)۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۲ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۹٫۲۳ متربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱- فروشگاه آزالیا. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۶۳تحت اجاره مالک سرقفلی
۶تجاری (بدون سرقفلی)۴٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۱ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۸٫۶۰ مترمربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱- مغازه تیراژه. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۶۴تحت اجاره مالک سرقفلی
۷تجاری۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۰ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۶٫۸۰ متربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱- سوپرمارکت. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۶۷تحت اجاره
۸تجاری۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۳۹ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۲۳٫۲۵ مترمربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱- سوپرمارکت. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۶۵تحت اجاره
۹اداری۸٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۳ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۷۵٫۷۸ مترمربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱-  نیم طبقه فوقانی. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۷۵ 
10اداری۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۳۸ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۴۰٫۳ مترمربع به انضمام انباری ۱۰۴٫۷۹ مترمربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱-  کترینگ پیاله. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۷۹تحت اجاره
۱۱اداری۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۴ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۴۰٫۸۴ متر مربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱-  طبقه اول. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۷۶ 
12اداری۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۵ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۴۰٫۸۴ متر مربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱-  طبقه دوم. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۷۷ 
13اداری۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۴۷ ازاصلی۳۶۵۰ مجزی و مفروز از ۳۳ فرعی از اصلی مذکور۱۴۰٫۸۴ مترمربعگرگان- میدان ولیعصر- خیابان ولیعصر- نبش کوچه عدالت۱۱-  طبقه چهارم. کدپستی:۴۹۱۷۷۵۵۷۶۸ 
14مسکونی۵٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰فرعی۳۷۸۶ از اصلی ۳۹۹۶ مجزی و مفروز از ۶۴ فرعی از اصلی مذکور۹۲٫۹۷ متر مربعگرگان- خیابان ولیعصر- خیابان گرگان پارس- خیابان خرداد مرکزی- ساختمان آویژگان- طبقه چهارم. کدپستی:۴۹۱۶۶۱۷۵۶۸ 

توضیحات:

۱- متقاضیان شرکت در مزایده می­بایست جهت خرید هر یک از املاک، مبلغ پنج درصد (۵%) قیمت پایه مورد مزایده و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت خرید اسناد مزایده را که از طریق سایت شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر به نشانی WWW.ZGPG.ir قابل دریافت است به صورت نقدی و مجزا برای هر مورد به شماره حساب ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام «شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر» واریز نموده و فیش های واریزی را به همراه فرم پیشنهاد قیمت، به شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر تحویل نمایند.

۲- مزایده گزار در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

۳- به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- کلیه پاکت­های حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ بازگشایی خواهد شد.

۵- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده و هزینه های مذکور می­بایست براساس اعلام نظر شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر پیش از انعقاد قرارداد نقداً در وجه این شرکت واریز گردد.

دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده عمومی فروش املاک

آگهی مزایده در روزنامه دنیای اقتصاد