وبلاگ و اخبار

پروژه مهندسی، خرید، تامین تجهیزات، ساخت، نصب، احداث و راه اندازی نیروگاه بیوگاز دامی به ظرفیت یک مگاوات به صورت EPC

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ در نظر پروژه مهندسی، خرید، تامین تجهیزات، ساخت، نصب، احداث و راه اندازی نیروگاه بیوگاز دامی به ظرفیت یک مگاوات به صورت EPC را در منطقه شریف‌آباد قزوین از طریق فراخوان عمومی به مناقصه بگذارد.

نحوه دریافت اسناد: با ارائه مدارک ذیل از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ به محل شرکت به آدرس: تهران، خیابان پاکستان، نبش بن بست شهیدحافظی، پلاک۱۲، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی عام) مراجعه نمایند.

  1. نامه نمایندگی از شرکت
  2. کارت شناسایی معتبر
  3. رسید پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب پس انداز شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران به کد شعبه ۱۷۹ بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر بابت خرید اسناد مناقصه.

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیزده میلیارد ریال) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا اصل فیش واریز نقدی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به حساب سپرده شماره ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشد.

سایر شرایط:

  1. مهلت تسلیم پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ به آدرس مناقصه گزار تعیین گردیده است.
  2. تاریخ بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۹ می­باشد.
  3. به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و تحویل اسناد پس از انقضای مدت، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  4. سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.