بایگانی برای ماه: فوریه, 2019

رکورد شکنی میزان آمادگی و تولید انرژی واحدهای نیروگاه زاگرس کوثر از بدو راه اندازی تاکنون در دی ماه سال جاری

۲۰۱۹۰۲۱۸_۱۸۱۳۴۶

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، در دی ماه سال جاری و در راستای افزایش بازدهی عملکرد واحدها ، میزان آمادگی واحدهای نیروگاه...

بیشتر بخوانید