تمدید مناقصه بیوگاز ۱

تمدید

پیرو فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸ با موضوع شناسایی پیمانکار EPC برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی این شرکت با توجه به درخواست تعدادی از مناقصه گران (در مرحله ...

بیشتر بخوانید