وبلاگ و اخبار

تمدید مهلت آگهی فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸

وبلاگ و اخبار

شناسایی پیمانکار برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران متخصص و توانمند در زمینه ساخت نیروگاه بیوگاز دامی با ظرفیت ۱ مگاوات در منطقه شریف‌آباد قزوین، به همراه تمامی تجهیزات و معلقات و در قالب قرارداد EPC، اقدام نماید. بنابراین از تمامی پیمانکاران دارای رتبه و مهارت فنی به عنوان پیمانکار EPC جهت شرکت در فراخوان عمومی پروژه مذکور دعوت به عمل می‌آید.
محل دریافت اسناد: متقاضیان می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه از شرکت متبوع خود اسناد را از آدرس ذیل دریافت نمایند:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۲۰، طبقه ششم، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و همچنین شرکت‌های خارجی می‌توانند با ارسال معرفی‌نامه به ایمیل شرکت به آدرس ذیل آگهی، اسناد را به‌صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
به این وسیله مهلت دریافت اسناد مناقصه فوق الذکر تا تاریخ ۹۸/۰۲/۱۷ تمدید می شود و مهلت ارسال اسناد ارزیابی تکمیل شده به آدرس مذکور، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۰۳/۰۴ می‌باشد.
وصول اسناد و مدارک تکمیل‌شده، هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر دعوت و انتخاب پیمانکار برای شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ایجاد نمی‌کند.
پس از بررسی اسناد ارسالی و همچنین ارزیابی لیست اسامی شرکت‌کنندگان واحد شرایط، تهیه و جهت شرکت در مناقصه اعلام خواهد شد

شماره تلفن: ۲-۶۶۹۷۶۹۲۱-۰۲۱
پست الکترونیکی: INFO@ZGPG.ir

Deadline extension of call for Prequalification of Contractors No.98-1
The Construction of Livestock Biogas Power Plant
Zagros Kowsar Power Plant Production and Management Company intends to identify the well-experienced and capable contractors in the field of construction of livestock biogas power plant with the production capacity of 1 MW along with all accessories, ancillaries and systems on the basis of EPC.
All necessary activities for the construction of project (including design, procurement, civil construction, installation) shall be borne by the selected contractor. Therefore, contractors who have the terms of rules of classification and qualification of an EPC contractor are invited to participate in the public call of bid of the project.
Interested applicants can receive documents by representing a letter of introduction from their company to the following address:
Zagros Kowsar Power Plant Production and Management Company, Sixth floor, No. 20, Bozorgmehr St., Valiasr Ave., Tehran.
Foreign companies can send their introduction letter to company by email to the address at the end of this announcement.

According to this call the deadline of the above tender for receiving RFQ documents is extended until May 7, 2019.
The deadline for the delivery of filled-in documents is until May 25, 2019
Delivery of filled-in documents does not create any obligation for the Zagros Kowsar Power Plant production and Management Company to invite and choose contractor.
After reviewing submitted documents and evaluating prequalification, the employer will embark on providing a shortlist of Bidders, which afterwards, the qualified contractors will be selected through tendering procedure.
Tell: +98 21-66976921-2
Email: INFO@ZGPG.ir