وبلاگ و اخبار

آگهی فراخوان عمومی شماره۱-۹۸

وبلاگ و اخبار

آگهی فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸
شناسایی پیمانکار برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران متخصص و توانمند در زمینه ساخت نیروگاه بیوگاز دامی با ظرفیت ۱ مگاوات در منطقه شریف آباد قزوین، به همراه تمامی تجهیزات و متعلقات و در قالب قرارداد EPC ، اقدام نماید.
تمامی فعالیت‌های لازم جهت ساخت نیروگاه (شامل طراحی، خرید تجهیزات، ساخت سازه و نصب) بایستی توسط پیمانکار منتخب انجام گیرد. بنابراین از تمامی پیمانکاران دارای رتبه و مهارت فنی به عنوان پیمانکار EPC جهت شرکت در فراخوان عمومی پروژه مذکور دعوت به عمل می‌آید.
محل دریافت اسناد : متقاضیان می توانند با ارائه معرفی نامه از شرکت متبوع خود اسناد را ازآدرس ذیل دریافت نمایند:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک ۲۰، طبقه ششم، شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و همچنین شرکت های خارجی میتوانند با ارسال معرفی نامه به ایمیل شرکت به آدرس ذیل آگهی اسناد را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.
مهلت دریافت اسناد ازتاریخ درج آگهی تا تاریخ ۱۲/۰۲/۹۸ می باشد و مهلت ارسال اسناد ارزیابی تکمیل شده، به آدرس مذکور، حداکثر تا تاریخ ۰۴/۰۳/۹۸ میباشد.
وصول اسناد و مدارک تکمیل شده، هیچگونه تعهدی مبنی بر دعوت و انتخاب پیمانکار برای شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ایجاد نمی¬کند.
پس از بررسی اسناد ارسالی و همچنین ارزیابی،لیست اسامی شرکت¬¬کنندگان واجد شرایط، تهیه و جهت شرکت در مناقصه اعلام خواهد شد.
شماره تلفن : ۲-۶۶۹۷۶۹۲۱-۰۲۱
پست الکترونیکی : INFO@ZGPG.ir

 

Call for Prequalification of Contractors No.98-1
The Construction of Livestock Biogas Power Plant
Zagros Kowsar Power Plant Production and Management Company intends to indentify the well-experienced and capable contractors in the field of construction of livestock biogas power plant with the production capacity of 1 MW along with all accessories, ancillaries and systems on the basis of EPC.
All necessary activities for the construction of project )including design, procurement, civil construction, installation) shall be borne by the selected contractor. Therefore, contractors who have the terms of rules of classification and qualification of an EPC contractor are invited to participate in the public call of bid of the project.
Interested applicants can recieve documents by representing a letter of introduction from their company to the following address:
Zagros Kowsar Power Plant Production and Management Company, Sixth floor, No. 20, Bozorgmehr St., Valiasr Ave., Tehran.
Foreign companies can send their introduction letter to company by email to the address at the end of this announcement.

The deadline for recieving RFQ documents is until may 2, 2019
The deadline for the delivery of filled-in documents is until May 25, 2019
Delivery of the filled-in documents does not create any obligation for the Zagros Kowsar Power Plant Production and Management Company to invite and choose contractor.
After reviewing submitted documents and evaluating prequalification, the employer will embark on providing a shortlist of Bidders, which afterwards, the qualified contractors will be selected through tendering procedure.
Tell: +98 21-66976921-2
Email: INFO@ZGPG.ir

آگهی فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸ شناسایی پیمانکار برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی،منتشر شده در روزنامه تهران تایمز روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۸

آگهی فراخوان عمومی شماره ۱-۹۸شناسایی پیمانکار برای ساخت نیروگاه بیوگاز دامی،منتشر شده در روزنامه ابرار روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۸