وبلاگ و اخبار

فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار تامین قطعات موردنیاز اورهال۶۶۰۰۰ ساعت کارکرد نیروگاه V94.2 ورژن۵

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نظر دارد جهت تامین قطعات فنی اورهال واحدهای نیروگاهی V94.2 اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌گردد از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ رزومه کاری و مدارک ذیل الذکر را به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن بست حافظی، پلاک۱۲ کدپستی(تلفن:۸۸۷۴۳۵۰۱-۰۲۱) ارسال نمایند.
معیارهای ارزیابی شرکت های پیمانکاری:
داشتن شخصیت حقوقی
داشتن توان مالی
داشتن توانمندی تجهیزاتی و تجربه و دانش
حسن سابقه در قراردادهای پیشین
مدارک مورد نیاز:
تصویر مصدق (برابر اصل شده) کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات شرکت، تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی شرکت، تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت، تصویر برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضا هیات مدیره، مدارک معتبر و مورد تایید مناقصه‌گزار مبنی بر توان و تجربه کافی مبنی بر اجرای موفق پروژه‌های قبلی، مستندات توانمندی مالی با ارائه مدارک معتبر از بانک.
لینک دانلود فراخوان