وبلاگ و اخبار

دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر با تلاش های بعمل آمده در شهریور ماه سال جاری پس از انجام ممیزی توسط شرکت Quality Austria ، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ گردید.