آرشیو برای: نیروگاه بیوگاز

بیوگاز ۴

احداث نیروگاه بیوگاز

شرکت با هدف توسعه بازار و تنوع تولید، احداث نیروگاه انرژی های نو (بیوگاز) را با استفاده از فناوری های روز دنیا که در باز