احداث نیروگاه بیوگاز

پروژه ها

شرکت با هدف توسعه بازار و تنوع تولید، احداث نیروگاه انرژی های نو (بیوگاز) را با استفاده از فناوری های روز دنیا که در بازارهای داخلی و کشورهای همسایه سوابق اجرایی دارند در دست اقدام دارد.

برنامه شرکت جهت احداث نیروگاه بیوگاز

• هماهنگی لازم با شرکت شریف آباد به عنوان یکی از شرکت های زنجیره هلدینگ کشاورزی کوثر جهت احداث نیروگاه بیوگاز
• تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی
• اخذ مجوز محیط زیست و اتصال به شبکه
• پیگیری لازم جهت عقد قرار داد خرید تضمینی برق از سازمان انرژی های نو ایران
• تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح