احداث نیروگاه فتو ولتاییک

پروژه ها

شرکت با هدف توسعه بازار و تنوع تولید، احداث نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی) را با استفاده از فناوری های روز دنیا که در بازارهای داخلی و کشورهای همسایه سوابق اجرایی دارند در دست اقدام دارد.


برنامه شرکت در راستای اجرای طرح نیروگاه خورشیدی در سال ۱۳۹۷

• اخذ پروانه احداث نیروگاه به ظرفیت ۱۰ مگاوات ساعت
• تهیه طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی
• اخذ مجوز دریافت زمین به مساحت ۲۰ هکتار
• اخذ مجوز محیط زیست و اتصال به شبکه
• پیگیری لازم جهت عقد قرار داد خرید تضمینی برق از سازمان انرژی های نو ایران


مزیت های اقتصادی اجرای طرح نیروگاه خورشیدی

• توسعه بازار انرژی های تجدید پذیر از طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق
• تأمین برق روستاهای دور از شبکه با استفاده از منابع تجدید پذیر انرژی
• ایجاد بسترهای لازم قانونی و اجرایی و حمایت فنی برای تشویق بخش خصوصی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر
• تخصیص منابع مورد نیاز برای تامین مابه التفاوت قیمت خرید انرژی های تجدیدپذیر از محل صرفه جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی