بایگانی برای برچسب: استمرار موفقیت ملی نیروگاه زاگرس کوثر در شاخص های فنی

استمرار موفقیت ملی نیروگاه زاگرس کوثر در شاخص های فنی

1234564

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر: مطابق گزارش منتشر شده شرکت مدیریت شبکه برق ایران براساس سنجش با شاخص­ های فنی، نیروگاه زا...

بیشتر بخوانید