وبلاگ و اخبار

پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه زاگرس کوثر از ۶۴۸ مگاوات به ۱۱۰۰ مگاوات ارتقاء یافت

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، با تلاش های بعمل آمده توسط مدیران و کارکنان نیروگاه، شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر به عنوان بهره بردار نیروگاه این شرکت، موفق به ارتقاء پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری نیروگاه زاگرس کوثر به ۱۱۰۰ مگاوات شد.
براساس پروانه صادر شده از طرف وزارت نیرو به عنوان مرجع صدور پروانه صلاحیت بهره برداری و نگهداری نیروگاه ها، شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر موفق به کسب مجوز تولید تا سقف هزار مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای گازی، صد مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای بخار و سیصد مگاوات برای عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای سیکل ترکیبی گردید.
شرکت مدیریت تولید برق زاگرس کوثر در حال حاضر عملیات بهره برداری و نگهداری از نیروگاه گازی زاگرس کوثر را با ظرفیت ۶۴۸ مگاوات انجام می¬دهد که باتوجه به صدور پروانه جدید از طرف وزارت نیرو، این شرکت می¬تواند عهده دار بهره برداری از نیروگاه های دیگر تا سقف ۱۱۰۰ مگاوات شود.
همچنین باتوجه به این مجوز، این شرکت می تواند مسئولیت بهره برداری و نگهداری از ۲ واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر، که از پروژه های توسعه ای شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشد را پس از احداث بر عهده گیرد.