بایگانی برای ماه: اسفند, ۱۴۰۱

دعوت به بازدید از غرفه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در نمایشگاه بین المللی تهران

DAVATNAME

بیشتر بخوانید

رتبه اول زاگرس کوثر در نرخ انرژی قابل تولید

کسب رتبه1

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، این شرکت در جدیدترین رتبه‌بندی نیروگاه‌های کشور که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام ...

بیشتر بخوانید