معرفی

مدیریت تجارت برق شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مسئولیت فروش برق تولیدی نیروگا‌ه‌‌های تحت مالکیت شرکت را بر عهده دارد به همین منظور برق تولیدی نیروگاه‎‌های پیش‌گفته را از طریق بازار عمده‌‌ فروشی برق ایران، بورس انرژی، قراردادهای دو جانبه و قراردادهای خرید تضمینی و تابلو برق سبز به فروش می‌رساند.

در ساختار جدید صنعت برق کشور متقاضیان عمده نظیر صنایع بزرگ قادر می‌باشند از طریق مختلف اقدام به تأمین مستقیم برق مورد نیاز خود از تولیدکنندگان خصوصی نمایند. در این حوزه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مالک ۱۰۰ درصد سهام نیروگاه زاگرس کوثر با ظرفیت منصوبه ۶۴۸ مگاوات و همچنین نیروگاه خورشیدی ۵ مگاواتی شهرکرد باتوجه به سابقه طولانی و روشن خود در عقد قراردادهای دوجانبه با صنایع مختلف و همچنین تأمین برق برخی از آن­ها در بستر بورس انرژی، آماده مذاکره با صنایع تولیدی جهت ارایه خدمات مشاوره به منظور تعیین راهکارهای بهینه تامین برق و عرضه بسته پیشنهادی خود می‌باشد.