احداث نیروگاه فتو ولتاییک

پروژه ها

انرژی خورشید یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و بدون اثرات مخرب زیست محیطی است. با توجه به بحران انرژی در سال‌های اخیر و همچنین کاهش آلودگی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کنترل عرضه و تقاضای انرژی، جایگزینی انرژی‌های تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی با انرژی‌های فسیلی دارای اهمیت زیادی می باشند..

از این‌رو شرکت با هدف توسعه بازار و تنوع تولید، احداث نیروگاه انرژی‌های نو (خورشیدی) را با استفاده از فناوری‌های روز دنیا که در بازارهای داخلی و کشورهای همسایه سوابق اجرایی دارند در دست اقدام دارد.


اقدامات انجام شده شرکت در راستای ساخت نیروگاه خورشیدی

• اخذ مجوز از ارگان‌های مربوط (ساتبا، شبکه توزیع استان قزوین، محیط زیست و …)
• برگزاری مناقصه خرید پنل
• انجام عملیات ژئوتکنیک
• انعقاد قرارداد خرید پنل خورشیدی و ثبت سفارش خرید پنل


مزیت های اجرای طرح نیروگاه خورشیدی

• تولید برق بدون مصرف سوخت
• عدم آلودگی محیط زیست
• توسعه بازار انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق خرید تضمینی و بلندمدت برق
• تامین برق روستاهای دور از شبکه با استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
• تخصیص منابع مورد نیاز برای تامین مابه التفاوت قیمت خرید انرژی‌های تجدیدپذیر
از محل صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی