نظر سنجی سهامداران

  • سهامدار محترم شرکت از اینکه شرکت زاگرس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اید از شما صمیمانه متشکریم. به این بهانه می‌خواهیم نظرات شما را درباره این انتخاب بدانیم؛ از اینرو از شما می‌خواهیم که پرسشنامه حاضر را با دقت مطالعه کرده و احساس و نظر خود را درباره هریک از موارد بیان فرمایید. امیدواریم بتوانیم با شناخت دقیق‌تر نقطه نظرات شما موجبات رضایتمندی هر‌ چه بیشتر را برای شما عزیزان فراهم آوریم. با تشکر از همکاری و مساعدتان مدیرعامل لطفا هر یک از جملات ذیل را مطالعه فرموده و میزان موافقت و یا مخالفت خود را با هریک از آنها با درج علامت ضربدر در خانه مناسب مشخص فرمایید. در انتخاب گزینه‌ها دقت بفرمایید که هر قدر به نمره ۱۰ نزدیک تر علامت بزنید، به معنای این است که شما کاملا موافق عبارت نوشته شده در سؤال هستید و هر قدر به نمره ۰ نزدیکتر علامت بزنید، به معنی آن است که شما کاملا مخالف هستید. بقیه نمرات هم در حد فاصل بین موافقت و مخالفت قرار دارد. گزینه نظری ندارم هم به معنی این است که شما نمی‌خواهید و یا نمی‌توانید درباره سؤال اظهار نظر بفرمایید و سؤال برای شما مصداقی ندارد.

  • جملات

  • ذهنیت شما درباره شرکت زاگرس

  • وفاداری

  • سؤالات کلی

  • سهامدار