انتقادات، پیشنهادات و شکایات (ارتباط مستقیم با هیات مدیره)

  • ضمن عرض سلام و احترام، به آگاهی می رساند در راستای ماده 11 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، درگاه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با هدف شفاف سازی و دسترسی مستقیم عموم به اعضای هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، طراحی گردیده است. امید است با همراهی و مشارکت شما عزیزان، بتوانیم موجبات رضایتمندی شما را فراهم آوریم.