آرشیو برای: طرح توسعه

سیکل ترکیبی اصلی

طرح توسعه سیکل ترکیبی

نیروگاه در حال حاضر شامل ۴ واحد گازی ۱۶۲ مگاواتی با راندمان حدود ۳۲ درصد می‌باشد. بر اساس الزامات زیست محیطی و همچنین ال