در حال حاضر عمده فروش برق تولیدی نیروگاه از طریق بازار برق ایران که متولی آن شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد، صورت می گیرد. این شرکت با عقد قرارداد با شرکت مدیریت شبکه و حضور در بازار رقابتی در کنار سایر نیروگاه های کشور و با قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می رساند.

3. قراردادهای دو جانبه

قراردادی مستقیم میان عرضه کننده و مصرف کننده که عرضه کننده میتواند تمام یا بخشی از برق در اختیار خود را بر اساس قرارداد معین به مصرف کننده مورد نظر به فروش برساند. مدیریت شبکه برق موظف است با دریافت هزینه ترانزیت برق را بین عرضه کننده و مصرف کننده ترانزیت نماید. با توجه به عدم پرداخت مبلغ فروش برق به صورت نقدی توسط دولت، شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز خود و همچنین تامین سرمایه برای طرح های توسعه ای، بخشی از برق تولیدی خود را بصورت معاملات دوجانبه به فروش می رساند.

2. بازار بورس انرژی

بورس انرژی دارای سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی می باشد.
بازار فیزیکی شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و سایر حامل های انرژی می باشد.
در بازار فیزیکی معاملات در قالب قراردادهای نقدی، نسیه، سلف، کشف پریمیوم انجام می پذیرد.

1. مدیریت شبکه برق ایران

مدل بازار برق ایران بازار روز قبل می باشد.
پرداخت به فروشندگان بر مبنای پیشنهاد قیمت انرژی آن ها در نقطه مرجع می باشد.
پرداخت عمده به نیروگاه ها بر مبنای آمادگی و انرژی می باشد.