وبلاگ و اخبار

كسب رتبه نيروگاه زاگرس كوثر در پاييز سال 1401

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، این شرکت در جدیدترین رتبه‌بندی نیروگاه‌های کشور که توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است؛ در 3 شاخص حائز رتبه گردیده است.

مطابق رتبه بندی انجام شده بر اساس شاخص­ های فنی و اقتصادی در گزارش فصلی بازار برق ایران مربوط به پائیز سال ۱۴۰۱، نیروگاه زاگرس کوثر از نظر شاخص ­های زیر حائز رتبه گردیده است :

شاخص درصد آمادگی:

کسب جایگاه سوم در بین نیروگاه‌های گازی کشور و رتبه دوم نیروگاه‌های گازی خصوصی

شاخص ضریب اطمینان:

کسب جایگاه چهارم در بین نیروگاه‌های گازی کشور

شاخص سهم خدمات جانبی: 

کسب جایگاه چهارم در میان نیروگاه‌های حرارتی خصوصی

این موفقیت حاصل تلاش شبانه روزی، تخصص و همدلی کلیه پرسنل این شرکت و شرکت بهره بردار می­ باشد.