وبلاگ و اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه نیروگاه زاگرس کوثر برگزار شد

وبلاگ و اخبار

به گزارش روابط‌عمومی شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ، مجمع‌عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ در سالن آکادمی هتل المپیک برگزار شد. این مجمع‌ با ‏حضور بیش از ۸۶ درصد سهامداران و به ریاست حمیدرضا جعفری رسمیت یافت.

بر اساس آگهی مجمع عمومی منتشر شده، در مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر ، قرائت گزارش هیات‌مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال مالی ‏منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، تقسیم سود قابل تخصیص و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد در دستور کار قرار گرفت. همچنین گزارش مالی حسابرس قرائت شد و حسابرس بر عملکرد شفاف مالی شرکت صحه گذاشت. ‏

در ادامه، صورت‌های مالی شرکت به تصویب مجمع‌عمومی عادی سالیانه رسید و روزنامه‌ ی اطلاعات برای انتشار آگهی‌های رسمی این شرکت انتخاب شد. ‏همچنین حق حضور اعضای هیئت‌مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات‌مدیره تعیین و موسسه ی حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شدند.

شایان ذکر است؛ سود پایه هر سهم از ۱۵۱ ریال در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۱ ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت که سود نقدی هر سهم بزاگرس نیز با موافقت مجمع به‌ازای هر سهم ۲۵۰ ریال تصویب شد که شاهد رشد ۲٫۵ برابری نسبت به سال گذشته می باشیم.

خلاصه ای از وضعیت درآمدی شرکت در جدول ذیل ارائه می گردد:

 سال ۱۴۰۱ (میلیون ریال)سال ۱۴۰۲ (میلیون ریال)درصد رشد
درآمد۳/۱۴۰/۰۵۲۵/۱۱۷/۴۹۴۶۳
سود ناخالص۱/۳۳۷/۶۰۵۲/۶۷۳/۰۳۳۱۰۰
سود خالص۸۹۷/۳۳۵۲/۰۲۲/۹۸۳۱۲۵
سود پایه هر سهم (ریال)۱۵۱۳۴۱۱۲۵

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در وب سایت کدال با لینک زیر جهت استفاده عموم بارگذاری گردیده است.