وبلاگ و اخبار

فراخوان آگهی شناسایی پیمانکار مهندسی، خرید، اجرا و بهره برداری یک ساله (EPCC) کارخانه کود آلی

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) درنظر دارد جهت مهندسی، خرید، اجرا و بهره برداری یکساله (EPCC) کارخانه کود آلی در مجاورت نیروگاه بیوگاز دامی خود واقع در استان قزوین (منطقه شریف آباد) اقدام به شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ رزومه کاری و مدارک ذیل را به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، نبش بن بست حافظی، پلاک ۱۲، کد پستی (۱۵۳۱۷۱۵۶۱۴) ارسال به نمایند.

معیارهای ارزیابی شرکت های پیمانکاری:  داشتن شخصیت حقوقی – داشتن توان مالی – داشتن توانمندی تجهیزاتی و تجربه و دانش – حسن سابقه در قراردادهای پیشین- توان فنی و برنامه ریزی – توان بازرگانی

مدارک مورد نیاز: تصویر مصدق (برابر اصل شده) کلیه صفحات اساسنامه شرکت، تصویر برابر اصل شده آگهی آخرین تغییرات شرکت، تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی شرکت، تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی، تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره، مدارک معتبر و مورد تایید مناقصه گزار مبنی بر توان و تجربه کافی مبنی بر اجرای موفق پروژه­های قبلی، ارائه مستندات توانمندی مالی با ارائه مدارک معتبر از بانک (صورت های مالی سه سال اخیر + اظهارنامه مالیاتی سال اخیر) نیز الزامی می باشد.