وبلاگ و اخبار

آگهی مزایده فروش یک دستگاه خودرو هایما S7 مدل ۱۳۹۹

وبلاگ و اخبار

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی ­عام) به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودرو S7 مدل ۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نمایید.

ردیفموضوع مزایدهمشخصاتآدرس محل شرکت
۱خودرو هایما S7 مدل ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ توربو دنده اتومات – ۴ سیلندر – رنگ سفید روغنی- تیپ S7-T-AT -کارکرد ۲۱ هزار کیلومترتهران – خیابان شهید بهشتی- خیابان پاکستان- نبش کوچه حافظی- پلاک ۱۲- طبقه اول

متقاضیان دریافت اسناد مزایده می بایست از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ به آدرس شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.

۱- نامه اعلام آمادگی شرکت در مزایده

۲- مبلغ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را به صورت نقدی به شماره حساب ۰۲۲۲۰۱۳۹۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی شعبه ایثار تهران بنام «شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر» واریز نموده و فیش های واریزی را در پاکت جداگانه از پاکت پیشنهاد قیمت حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ به شرکت تحویل نمایند.

۳- این شرکت در رد یا قبول یک و یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۴- به پیشنهادات فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ بازگشایی خواهد شد.

۶- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده که هنگام انعقاد قرارداد (مبایعه نامه) به ثمن معامله افزوده خواهد شد.

۷- سایر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر؛ آقای محمود بیات : ۰۹۱۲۶۱۹۷۰۶۹